Piatok 24.05.2019 | Meniny má: Ela
Jazyk:
SVK | ENG | HU

TRVALA UDRZATELNSOT

Trvalá udržateľnosť v TP Nitra

Prístup k ochrane prostredia

Vyššia spotreba prírodných zdrojov a energií vedie k zvýšeným nákladom a záťaži na životné prostredie. Chápanie tejto spojitosti nás neustále núti hľadať nové riešenia, ako spotrebu materiálnych zdrojov a energií znižovať. Aby sme udržali spotrebu energií, ako aj objemy odpadov a emisií CO2 súvisiacich s každodennou prevádzkou na želanej, nízkej úrovni, zaviazali sme sa investovať do moderných technických zariadení a inovácií, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia. Znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie tak v TP Nitra dosahujeme zhodnocovaním odpadov, cielenou modernizáciou a zdokonaľovaním pracovných procesov.

Energetická úspornosť

Hoci poskytovanie logistických služieb je energeticky nenáročná činnosť, v TP Nitra monitorujeme a optimalizujeme spotrebu plynu a elektrickej energie so zámerom zlepšiť energetickú efektívnosť i v oblastiach, ktoré s našou primárnou činnosťou bezprostredne nesúvisia. Medzi opatrenia prispievajúce k šetreniu energií, ktoré sme prijali, patrí zavedenie osvetlenia využívajúceho energeticky úsporné technológie, používanie moderných chladiacich zariadení a vzduchotechniky, či nainštalovanie rýchlobrán minimalizujúcich styk teplého a studeného vzduchu a z toho vyplývajúcich následných strát energie.


Emisie skleníkových plynov

Oxid uhličitý CO2 vytvorený pri výrobe spotrebovanej elektrickej energie a spaľovaní fosílnych palív počas prepravy je azda najvýznamnejším skleníkovým plynom súvisiacim s vykonávaním aktivít v rámci logisticky. Pozitívne výsledky v podobe nižšieho množstva emisií CO2 uvoľňovaných do ovzdušia dosahujeme predovšetkým znižovaním spotreby elektrickej energie a postupným sprísňovaním ekologických kritérií na výber dopravcov a uprednostňovaním vozidiel spĺňajúcich emisné normy EURO 4 a EURO 5.Prosím, vyplňte náš kontaktný formulár, aby ste nám zaslali Vašu otázku a my Vám odpovieme hneď ako to bude možné
(c) 2010 TOPTRANS EU, a.s. - stredisko TP Nitra, Všetky práva vyhradené.