Piatok 24.05.2019 | Meniny má: Ela
Jazyk:
SVK | ENG | HU

O NAS

Hlavným poslaním spoločnosti TOPTRANS EU, a.s. - stredisko TP Nitra je plniť očakávania zákazníka a poskytovať mu vysoko kvalitné a spoľahlivé služby v oblasti skladovania, balenia a distribúcie.

Vysokú kvalitu poskytovaných služieb a spokojnosť zákazníka považujeme za základný predpoklad pre zabezpečenie dlhodobej prosperity, preto sa zaväzujeme:

  • Zaistiť spokojnosť zákazníka zlepšovaním parametrov kvality poskytovaných služieb.
  • Pri komunikácii so zákazníkom klásť dôraz na korektnosť a vysokú odbornosť.
  • Podporovať zvyšovanie profesionálnej odbornosti zamestnancov a motivovať ich k zvyšovaniu úrovne kvality práce.
  • Zabezpečiť udržiavanie vysokej úrovne kvality vykonávaných činností a jej ďalšie zlepšovanie v rámci celej organizácie.
  • Vytvárať vhodné pracovné prostredie a pracovné podmienky.
  • Zabezpečiť kvalitných dodávateľov a v rámci spolupráce ich zapájať do procesu kontinuálneho zlepšovania.
  • Zaistiť trvalé zlepšovanie systému riadenia kvality identifikáciou a zaznamenávaním nezhôd a vykonávaním nápravných opatrení a následným overovaním ich výsledkov.
  • Uprednostňovať preventívne riešenia na predchádzanie nezhodám, pred odstraňovaním dôsledkov, ktoré z nich vyplývajú.
Prosím, vyplňte náš kontaktný formulár, aby ste nám zaslali Vašu otázku a my Vám odpovieme hneď ako to bude možné
(c) 2010 TOPTRANS EU, a.s. - stredisko TP Nitra, Všetky práva vyhradené.