Piatok 24.05.2019 | Meniny má: Ela
Jazyk:
SVK | ENG | HU

ENVIROMENTALNA POLITKA

Spoločnosť TOPTRANS EU, a.s. - stredisko TP Nitra sa v plnej miere hlási k zodpovednosti za ochranu životného prostredia a zaväzuje sa dodržiavať záväzné požiadavky a realizovať svoju činnosť v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a kritériami environmentálneho systému riadenia v zmysle požiadaviek ISO 14001:2015.

S cieľom minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie sa ďalej zaväzujeme:
  • Chrániť životné prostredie znižovaním množstva produkcie odpadov, vypúšťaných znečisťujúcich látok do vôd a emisií do ovzdušia.
  • Využívať dostupné možnosti materiálového a energetického zhodnotenia vzniknutých odpadov.
  • Monitorovať vznikajúce environmentálne aspekty a predchádzať ekologickým škodám a environmentálnej degradácii.
  • Optimalizovať prevádzkové procesy tak, aby sa dosiahlo efektívne využitie energií a používaných materiálov.
  • Využívať úsporné technické zariadenia a inovácie, ktoré znižujú negatívny vplyv na životné prostredie.
  • Prostredníctvom motivácie a školení systematicky rozvíjať environmentálne povedomie riadiacich a ostatných zamestnancov, zvyšovať ich zodpovednosť k životnému prostrediu a podporovať ich účasť na aktivitách vedúcich k ochrane a zlepšeniu kvality životného prostredia.
  • Stanovenú politiku životného prostredia presadzovať vo všetkých oblastiach nášho podnikania a v rámci spolupráce s našimi dodávateľmi a zmluvnými partnermi.
  • Sústavne zlepšovať systém environmentálneho manažérstva a environmentálneho profilu.

 Prosím, vyplňte náš kontaktný formulár, aby ste nám zaslali Vašu otázku a my Vám odpovieme hneď ako to bude možné
(c) 2010 TOPTRANS EU, a.s. - stredisko TP Nitra, Všetky práva vyhradené.